2. صرفه جویی در هزینه : بعد از این دوره نیازی نیست به جهت تبدیل سندها فیزیکی کلیدی الکترونیکی خود هزینه ای پرداخت کنید ، چرا که به راحتی میتوانید در کمترین زمان خودتان این عمل را انجام دهید. کلیدهای F و J ، جایی که انگشتان اشاره شما قرار گرفته اند ، یک برامدگی ریز دارند. در تایپ سرعت بالا شما در اول گام اساسی محل قرار گیری درست دست و انگشتان اشنا می شوید. محل قرارگیری انگشت علامت چپ در شروع تایپ بر روی کلام «ب» و انگشت علامت راست بر روی کلام «ت» میباشد و سایر انگشتها نیز روی حروف کناری آموزش تایپ خفن آنهای قرار میگیرند. هرچند مزایای استفاده از روش 10 انگشت تماما مشهود میباشد ، ولی هنوز نیز اکثری از اشخاص حیاتی این طریق و پروسه انجام آن شناخت ندارند. شما میتوانید مهم استفاده از سایت یوتایپ، مراحل پیشرفت خویش را دنبال نمایید و حتی ضعف های خویش را نیز تماشا کنید. در اخیر از شما میخواهم درصورتیکه تجربه مفید و جالبی در یادگیری تایپ 10 انگشتی داشتید، آن را مهم ما و اعضا سون لرن به اشتراک بگذارید. همین زمان به جهت چه افرادی اثرگذار است؟ این نرمافزار هم به وسیله سایت RapidTyping طراحی شده است. این نرمافزار به صورتی طراحی شده است که حتی مبتدیان هم میتوانند اصلی به کار گیری از آن تایپ آبادی انگشتی را بیاموزند. توصیه ما این می باشد که از این نرمافزار برای آغاز قریه انگشتی به کارگیری نکنید چراکه به جهت مبتدیان مناسب و کاربردی نخواهد بود. ناخودآگاه ما به ما یاری می نماید تا در عرض چندین ثانیه و به طور خودکار ، بتوانیم تایپ کنیم. فیلم تایپ روستا انگشتی بالا نیز میتواند در همین حوزه به شما امداد کند. در صفحه کلیدهای استاندارد که به آن QWERTY نیز میگویند، کلیدهای «ASDF» حساس دست چپ و کلیدهای «JKL;» با دست راست متن میشوند. چرا که نوشته های کامپیوتری به علل گوناگون، به مرور زمان جای متن های کاغذی را مالامال خواهند کرد. KeyBlaze یک برنامه تایپ 10 انگشتی، بدون‌پول است که به تدریس تایپ پر سرعت انگلیسی میپردازد. اساسی این حالا برای آموزش تایپ پر سرعت انگلیسی فراوان مناسب خواهد بود. فعالیت اهمیت بعضا از همین تارنما ها تماما بدون پول است و شما هیچ بهانهای نمیتوانید به جهت آغاز نکردن یادگیری این تخصص پیدا کنید.

ایندکسر