فرمول شیمیایی آن HCOOH بوده و در فضای سبز در نیش حشراتی مثل مورچه و زنبور یافت میشود.اسید فرمیک (فرمیک اسید) به لطف اهمیت آب و اکثر حلالهای آلی قطبی ادغام میشود. این ماده در فضای سبز علاوه بر مورچه در نیش اکثری از حشرات مانند زنبورها و همینطور گیاه گزنه نیز یافت می شود و به عنوان ماده شیمیایی جهت دفاع و شکار به کار گیری می شود. استر اسید فرمیک و متانول، یک مخلوط معطر که در میوه های مشخصی یافت می شود. حتی در دمای محفظه و در زمانه زیاد کوتاه، بدون نیاز به کاتالیزگر و به تنهایی می تواند واکنش اکسیداسیون را به اتمام برساند و در یک چرخه عملیات حذف گوگرد، تا 5-7 سکو می اقتدار از آن بهره اسید فرمیک و مورچه گرفت. همانطور که می دانید، زنبورداری شغل حساسی است چرا که نگهداری هزاران زنبور و محافظت از آن‌ها و در غایت برداشت محصول، تهیدست دانش، مهارت کافی و تجهیزات است. 3. فراوان موثر است. گزارش شده هست که کاربرد اسید فرمیک یک معالجه موءثر به جهت زگیل است. اسید فرمیک علاوه بر کاربردهایی که در داروسازی، چرم سازی و دیگر صنایع دارد، در فن زنبورداری هم از نقش اثرگذار و کلیدی برخوردار است و ایمنی زنبورها را به عهده دارد. دارو و صنعت های غذایی، نساجی و لاستیک سازی در درجه های بعدی قرار دارند. در صنعت های نساجیدر صنعت نساجی جهت پایدار کردن رنگ بر روی الیاف، رنگ آمیزی الیاف تصنعی و مصنوعی و طبیعی نظیر نایلون و پشم و در نهایت جهت خنثی کردن محلول قلیایی در روزگار شستشویی پارچه از این ماده به کارگیری می کنند. برای از میان بردن و دوری از کنه ها وقارچ ها گوگرد را سوزانده و یا این که بخار می کنند. بسته به خوراک نخستین هیدروکربن، شرایط عملیاتی و کاربرد هدف متاع خروجی، می اقتدار از هر دو ماده اسید فرمیک و PAA به جهت حذف گوگرد در مقیاس های آزمایشگاهی و صنعتی به کار گیری کرد. بی تردید شما به عنوان یک زنبوردار به مهربانی مهم اسید فرمیک در آفت کشی و حفاظت از متاع ها و زنبورهایتان را می دانید. حساس آب و اکثر حلال های آلی قطبی به خوبی مخلوط می شود. همین اسید ساده ترین عضو مجموعه کربوکسیلیک ها هست و اهمیت فرمول HCOOH به راحتی اهمیت حلال های آلی قطبی و آب ادغام می گردد و به ادله PH ۲ الی ۳ ارگانیک بوده و کاربردهای صنعتی و شیمیایی فراوانی نیز دارااست که اکثر از آن به تیتر یک نگهدارنده و ماده آنتی باکتریال استفاده می شود. PH آن در حدود ۲ الی ۳ بوده و نیز یک ماده ارگانیک محسوب می شود.

ایندکسر