انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد

14- وارد سامانه که می شوم فهرست املاک را به من نشان نمی دهد. پاسخ: جور ملک خویش را به قطعه زمین تغییر و تحول دهید و داده ها مورد نیاز را ثبت نمایید. پاسخ: لطفا در قسمت املاک زیر مالکیت بر روی مورد افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را تصویب نمایید. 16- مشخصات یکی از از املاکم در سامانه نیست. تحقیقات ظریف قضایی همچنین روشن کرد در این فرمان مسئولان ارشد اتحادیه املاک به صورت باندی و سازمانیافته حضور دارا هستند و حتی درآمدهای نامشروع میلیونی را در بین املاک شهرک نور اندیشه هم تقسیم میکنند. 15- اولی بار هست که می خواهم وارد سامانه بشوم (یا رمز عبور خویش را فراموش کرده ام). بعضا اسناد به این حقیقت تلخ اشاره داشت که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک مشهد دارای طراحی نقشهای ظریف تعداد زیادی از متقاضیان اخذ پروانه عمل و یا این که کسانی که سوای پروانه عمل میکردند را سرکیسه کردهاند.از این رو این جایگاه قضایی ابتدا عملکرد کرد همه کسانی که طعمه همین سودجوییها قرار گرفته بودند را شناسایی و به دادسرا فرا خواند. وی تصریح کرد: در متن پیام کوتاه ارسال شده امده است «ملک شما به تیتر منزل خالی شناسایی شده است، لطفا تا تاریخ ۲۰ و یا این که ۲۳ دیماه و یا … پاسخ: هر زمان که خرید کننده ملک، حالت نو ملک را در سامانه تایید کند، شرایط ملک به فروخته شده تغییر‌و تحول می یابد. 18- حالت سکونت ملکم تغییر و تحول کرده است. 12- در تصویب ملکم اشتباها دیتاها نادرستی وارد کرده ام و تصویب نهایی هم کرده ام. واجب هست در وارد کردن دیتاها خود توجه حتمی را به عمل آورید. 20 اقامتگاه خویش را در سامانه نمی بینم. در این گزارش متخصص اداره کل کارها مالیاتی همینطور به سلسله اقدامهایی که در اتحادیه املاک صورت دیتا و موجب شده تا فرارو گریز مالیاتی گستردهای در این صنف رخ دهد و حتی کانال جعل قولنامه تولید شود هم اشاره کرد. این کمپانی ۱۰۰ جزیره کلیدی اسم فانتری آیلندز ملازم اصلی ویلاها، قایقها و اسکی جت برای آن‌ها ساخته هست و ۹۰ جزیره در روز نخستین هر یک ۱۵ هزار دلار فروخته شدند و برخی از آن ها اکنون به بها بیش از ۱۰۰ هزار دلار به فروش گذارده شده اند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی املاک اندیشه فاز ۴ وب وبسایت خویش باشید.

حتما بخوانید:

نحوه بالا بردن فالوور اینستاگرام