ایکس بادی (xbody) چیست

از نقاط تفاوت ایکس بادی و ای ام اس میتوان به آن اشاره کرد که ضربه های وارد شده، تحریک کننده عضلانی از روش لباس ورزشی ایکس بادی هستند. همین تحریک کننده های عضلانی نیکی صرفا به جهت صورت دهی، ثابت کردن و تقویت ماهیچهها شکمی بلکه به جهت کمتر وزن، کاهش حجم و ساختن شکمی تخت و سفت هم ایکس بادی در رباط کریم ومهربان به فعالیت گیری می شوند. اصلی فرستادن تکانه های الکتریکی به طور مستقیم به اعصاب موتور، حتی عضلات ضعیف هم به ایکس بادی بوشهر عمل می افتند. حتی عصب های ضعیف اهمیت این ارتباط فعال می شوند. سازه بر همین از ابتدا، شدت مرحله بی نظیری از ورزش فعال میشود، که فیبر عضلانی بیشتری را در سرعت بالاتری می سازد. به طور همزمان، ترکیب ریلکس و کاملا مطلوب لباس ورزشی و تکنولوژی تحریک پیشرفته، به تاثیرات ورزش ای ام اس می افزاید که خویش از تفاوت ایکس بادی و ای ام اس منشاء میگیرد. تمرینات ای ام اس تمام تیم عضله‌ها مهم را تحریک می نماید و همینطور به رشد و رابطه رشتههای عصبی به ماهیچه‌ها کمک میکند. همینطور به ساخت و رشد ارتباطات اعصاب موتور یاری میکند. ورزش ایکس بادی و ای ام اس، همین اجازه را می دهد که عده عضلانی به دست آورید و چربی سوزی داشته باشید. این ورزش هم در زمره روشهای نوین ورزشی به حساب آمده ، که کسانی متعددی را هم در سراسر جهان به خود سرگرم ساخته است. مواقعی که به کار گیری شما را منع میکند، به دو مدل منع مصرف مطلق و نسبی تقسیم کرد. سرعت عضله سازی کلیدی امداد ایکس بادی تا حدود پنج برابر ارتقا پیدا می کند و شما می توانید آن را بعد از آن از صرفا 1 الی 3 ماه ایکس بادی چطوره تماشا کنید. علاوه بر آن، ظرفیت سوخت و ساز کالری را افزایش می‌دهد و متابولیسم را بالا میبرد. در طی تمرینات قدرتی متابولیسم بدن افزایش یافته که در صورتی که این تمرینات دارای پوشیدن جلیقه ایکس بادی انجام گیرد ، ارتقا متابولیسم تا ۴۸ ساعت پس از خاتمه ورزش ادامه مییابد. عدم نیاز به انجام ورزش سنگین: پالسهایی که از جلیقه ایکس بادی به عضله‌ها شما ارسال میگردد، در واقعیت در حکم یک نیروی کمکی بوده که نیاز ماهیچه‌ها را به انجام تحرک فراوان یا این که به کارگیری از وزنههای سنگین به جهت وصال به یک حد خاص از اثرپذیری، کاهش میدهد.

حتما بخوانید:
پیشنهادات برای لپ تاپ های Cyber ​​Monday: تخفیف برای لپ تاپ های HP Pavilion ، HP Chromebook ، Microsoft Surface ، Lenovo ThinkPad و موارد دیگر