تهیه و تنظیم بهترین و بهروزترین ابزارها و تجهیزات هوشمند در ایران کاری طاقت فرسا میباشد و احتمالا هزینهاش نیز -بهدلیل جدیدتر بودن همین فناوری در ایران- بیشتر از جاهای دیگر خواهد بود. همۀ اینها مثالهایی بودند از مزیت قابل در اختیار گرفتن از رویه به دور بودن خانه هوشمند و آسایشی که برای شما فراهم میآورد. پیش از آنکه تصمیم به هوشمندسازی خانه خودتان بگیرید، نخست کامل به تمام گوشهها و زوایای همین عمل بیندیشید تا در میانۀ رویکرد خسته نشوید. حال دیگر موبایلها و لپتاپها هم وارد قصه شدهاند و حیاتی اپلیکیشنهای مخصوصشان بهما کمک می‌نمایند تا در دست گرفتن از روش به دور خانهها و تجهیزات هوشمند را بیش از پیش در اختیار داشته باشیم. آیا قهوه ساز را خاموش کردم؟ آیا نمایشگر هوشمند دیگری میباشد که شما بخواهید به فهرست بهترینهای ما طولانی تر کنید؟ مهم تمامی همین تفاصیل؛ گزینش شما کدام آیتم خواهد بود؟ در ادامه میخواهیم شما را حساس بهترین نمایشگرهای هوشمند دنیا آشنا کنیم. اینها بهترین نمایشگرهای تولیدشده در دنیا تا سال 2020 میلادی میباشند و میتوانند تجربه یک زندگی هوشمند باکیفیت را برایتان بهارمغان بیاورند. در صورتی که موضوع هزینه برایتان مطرح نیست؛ میتوانید از یک متخصص کمک بگیرید تا تمام پروسه کارگزاشتن و راهاندازی را برای شما انجام دهد و شما مهم خیال ریلکس در مرحلۀ به کار گیری به او بپیوندید! چنانچه بخواهیم کیفیت پخش صدا را ملاک گزینش قرار دهیم نمایشگر The JBL Link View بهترین انتخاب است. سیستم هوشمند در واقع مرکز فرماندهی یا به عبارتی مغز متفکر خانه میباشد که تمام دستگاهها را در دست گرفتن میکند. هنگامی که به خانه بیایید، درب پارکینگ به طور خودکار بازخواهد شد. سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هوشمند میتوانند تا ۵۰ % در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.مثلاً زمانی کسی در اتاق نباشد، چراغها میتوانند بهطور خودکار خاموش شوند و ترموستات را میتوان طوری تهیه کرد تا دمای درون در طول روز کمتر یابد و صحیح قبل از وصال ساکنان خانه، مجدد به درجهی مطلوب برگردد. برای مثال، پریزهای هوشمند آلفا میتوانند اصلی خاموشکردن خودکار اسباب برقی، بهرهوری از انرژی الکتریکی را بهینه سازند. تجهیزات خانه های هوشمند امروز عمده در راستا امنیت خانهها و کمتر مصرف انرژی و فراهم آوردن راحتی عمده برای ساکنین تولید میشوند. با سابقه ای براق در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمانی مثل سیستم های مدیر ساختمان (BMS) و منزل هوشمند مبتنی بر internet اشیا، ساختمان شما را فارغ از سال ساخت، دسته کاربری و سیستم برق کشی آن هوشمند می نماید. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه طراحی خانه هوشمند در اصفهان لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر