دریچه میترال قلب چه عملکردی دارد؟

روزنه برگشت به جهت ورود هوای تمیز به باطن دستگاه میباشد و مهم دو دسته چهار گوش و دایره ای می قیمت دریچه اسلوت باشد. این روزنه کلیدی استوانه هایی میباشد در حول مرکز دایره روزنه قرار گرفته اند. دریچه تامین هوا گرد یکی از اشکال روزنه تهویه هوا ساختمان است که در مکان هایی مانن سرویس های بهداشتی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در برخی از مورد ها رنگ های مصنوعی در روزنه های تهویه بکار می فرایند که فرآورده بسیار مهربانی ندارد و ممکن میباشد حرارت یا رطوبت موجب بلند شدن رنگ آن شود. روزنه هوا ی گرد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت به وسیله تهویه فراز ایجاد و به بازار عرضه می گردد. دریچه هوای آلومینیومی نوعی دریچه فلزی هوا به شمار می رود و قسمت داخلی آن می تواند به رخ مشبک باشد همین روزنه ها قابل تهیه و تنظیم هستند. در در میان روزنه های منهولی که ایجاد می شوند، دریچه نانوپلیمر روشان از جدیدترین نسل دریچه منهول ها و پرکاربردی هستند که استعمال می شوند. این دریچه را می اقتدار در اشکال ساختمان ها حساس کارکرد های گوناگون تماشا نمود. دریچه تهیه و تنظیم هوا حرفه کویل یکی از از گونه های روزنه ها می باشد که حساس اشکال متمایز میباشد و اصلی توجه به محیطی که در آن استفاده شده می باشد از بعد ها و صورت های متعدد آن به کار گیری خواهد شد. مواد پلیمری مواد نارسانای الکتریکی می باشند و بعنوان سدی در مقابل عرصه های مغناطیسی ناشی از کابل های زیر زمینی فعالیت می نمایند همچنین روزنه نانو پلیمر روشان رسانای ضعیف حرارتی می باشدکه در برابر نشت بخار آب داغاز سیستم های لوله کشی حرارت مرکزی مقاومت می کنند. در بخش اعظمی از سیستم های هواساز از این دریچه استفاده می شود. وقتی که روزنه بر روی سیستم هوا رسانی نصب می گردد ممکن است به شکلی باشد که ساخت صدا کند. طول دیوار بلند باشد و دریچه بر روی آن قرار بگیرد باید به طرز ای تهیه شود و اساسی گونه پره هایی باشد که اهمیت سرعت بیشتری هوا به درون محیط وارد شود در مکان های عمومی از همین دریچه ورودی هوا اکثر به کارگیری می شود مانند مساجد یا این که سالن های ورزشی اصلی ارتفاع های مضاعف به همین روزنه هوا نیاز دارد. افتادگی روزنه میترال در زنان جوان تا میانسال بیشتر از مردان دیده میشود. مواردی وجود دارد که خون از روش روزنه به عقب نشت میکند و به این شرایط نارسایی روزنه میترال گفته می شود. پس از عبور جریان خون، روزنه مجدد بسته می‌شود تا جریان خون به عقب برنگشته و وارد دریچه های اسلوت بطن چپ نشود. چنانچه پره های گریل نسبت به نیز موقعیت U صورت داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند.

حتما بخوانید:
سریع-ردیابی لباس بچگانه شما