[ad_1]

این اقدام به عنوان بخشی از بستن کمربند توسط مدیر عامل Uber ، دارا خسروشاهی انجام شده است.

[ad_2]

منبع: shargh-khabar.ir

ایندکسر