[ad_1]

20201126-mizusawa-fig

زمین کمی بیش از آنچه فکر می کردیم به سیاه چاله بزرگ در مرکز راه شیری نزدیکتر است.

NAOJ

در مرکز کهکشان ما قرار دارد سیاهچاله ای بزرگ به نام قوس A *. جرم آن حدود 4 میلیون برابر بزرگتر از خورشید ما است.

خبر عالی! به نظر می رسد که دانشمندان کشف کرده اند که ما 2000 سال نوری به قوس الف * نزدیک تر از آنچه فکر می کردیم هستیم.

این بدان معنا نیست که ما در حال حاضر با یک سیاهچاله روبرو هستیم. خیر ، این به سادگی نتیجه مدل دقیق تری از راه شیری بر اساس داده های جدید است.

طی 15 سال گذشته ، پروژه نجوم رادیویی ژاپن VERA در حال جمع آوری داده ها بوده است. VERA با استفاده از تکنیکی به نام تداخل سنجی ، داده های تلسکوپ های ژاپن را جمع آوری کرد و آنها را با داده های سایر پروژه های موجود ترکیب کرد تا در واقع دقیق ترین نقشه کهکشان راه شیری تا به امروز باشد.

با تعیین محل و سرعت حدود 99 نقطه خاص در کهکشان ما ، VERA نتیجه گرفت که سیاهچاله بسیار عظیم قوس الف ، در مرکز کهکشان ما ، در واقع 25800 سال نوری از زمین فاصله دارد – نزدیک به 2000 سال نوری نزدیکتر است. که قبلاً اعتقاد داشتیم.

علاوه بر این ، مدل جدید محاسبه می کند که زمین با سرعت بیشتری از آنچه باور داشتیم در حال حرکت است. مدل های قدیمی سرعت زمین را 220 کیلومتر در ثانیه اندازه گیری می کنند و به دور مرکز کهکشان می چرخند. مدل جدید VERA باعث می شود تا با سرعت 227 کیلومتر (141 مایل) در ثانیه حرکت کنیم.

بد نیست!

VERA اکنون امیدوار است که با افزایش تعداد نقاطی که از آنها داده جمع می کند ، دقت مدل خود را افزایش دهد. با گسترش در EAVN (شبکه VLBI آسیای شرقی) و جمع آوری داده ها از مجموعه بزرگتر تلسکوپ های رادیویی واقع در ژاپن ، کره و چین.

[ad_2]

منبع: shargh-khabar.ir

ایندکسر