فروش کربن فعال

در فرآیند فعال سازی متریال هایی مانند چوب، پوسته نارگیل و یا زغال ، نخست بوسیله بخار به منظور تبدیل آن ها به زغال کربن دهی می شوند. دما در فعال سازی متریال زغال شده بوسیله بخار می تواند تا ۱۰۰۰ رتبه سانتیگراد بالا رود. در ادامه مراحل مواد بوسیله بخار یا در اثر دما بالا فعال می کربن فعال جاکوبی شوند. فرآیند کربن دهی یا این که کربنازیسیون در دمای حدود ۵۵۰ رتبه سانتیگراد و عاری از اکسیژن انجام می شود. لایه سازی شده با پلیمر : در این نوع کلیدی به کار گیری از پلیمر سازگار کلیدی گوشه و کنار زیست لایه ای تشکیل می شود که در تصفیه خون یا این که به عبارتی دیالیز بسیار کاربردی می باشد. از سوی دیگر اصلی هدف بهینه سازی تعادل میان پارامترهای سایز، مساحت و افت فشار در فاز آب، بطور معمول از کربن اکتیو سایز ۳۰×۸ و ۴۰×۱۲ استفاده می شود. گونه های دیگر شامل کربن آغشته شده است که شامل عناصر مختلفی مثل نقره و ید و کربن های پوشش داده شده کلیدی پلیمر است. به عنوان نمونه ، کربن فعال دانه ای (GAC) محصولی مشابه شن و ماسه اساسی دانه های بزرگتر از کربن فعال پودری (PAC) می باشد و هر کدام برای کاربردهای گوناگون به کار گیری می شوند. کمپانی پروسه انرژي فروشنده اشکال مختلف کربن اکتیو جهت کارایی های مختلف کربن فعال فیبری میباشد. مراحل فعال سازی را میتوان به خواسته ساخت گونه های مختلف کربن فعال تهیه نمود. این مراحل سبب ساز می شود که سطح تماس کربن به چیزی حدود ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ برسد. جذب سطحی (Adsorption) جذب یا انقطاع سازی اتم ها و مولکول های موجود در مایع یا این که گاز در تماس اهمیت سطح جامد می باشد. پروسه فعال سازی کربن فعال را میتوان اهمیت به کارگیری از عنصرها شمیایی نظیر دی اکسید کربن و یا این که نیتروژن (با یا این که بدون اسید های قادر مانند اسید هیدرواکسید) و یا مبنا ها (هیدروکسید پتاسیم) انجام داد. در این پروسه همگی ترکیبات ارگانیک موجود در برگ ها و شاخه ها را کشیده شده و کربن و مواد معدنی را از آن زدوده می شود.

حتما بخوانید:
فروش سایه ای آمازون دوشنبه 2020: معاملات عالی در Echo Dot ، تبلت Fire HD ، Fire TV Stick و غیره