ماهنامه سینمائی فیلم

نکتهای که در این فیلم دوچندان ارزشمند و خاص است، روایت بیمانندی میباشد که نمونه مشابهش را تنها در سریال آقای روبات دیده بودیم که البته همین شباهت زیاد زیرپوستی است. ملکه «السا» که هماکنون توان خارقالعاده خود را کشف کرده است، به سرزمین خویش برگشته اما هنوز احساس راحتی نمی‌کند و همین مسئله به شدت او را اذیت میکند؛ او که از دست اطرافیانش نیز خسته شده بود ناگهان صدایی را میشنود که دائما او را صدا میکند. احتمال دارد آنگاه از تعدادی سال و آنگاه از فیلمهای «وودی آلن» و فیلم Under The Skin چنین بازی خارقالعادهای از جوهانسون ندیده بودم و به هیچوجه بیرون از انتظار وجود ندارد اگر او پاداش بهترین بازیگر زن را نصیب خویش دانلود فیلم هرکول کند. درصورتیکه بخواهیم «دولمایت اسم من است» را در کشور ایران کارگردانی کنیم، احتمال دارد تهران بهترین گزینه ممکن باشد. شهری که ساختمانهای بزرگی دارد و مشکلات شهرنشینی در لس آنجلس تداعیگر مشکلات شهرنشینی ما در تهران هستند. در این فیلم بازیگر معروفی نظیر «کریستاف والتز» ایفای نقش کرده هست که به این فیلم رنگ و بوی جالبی دیتا می باشد و نقشآفرینیاش کنار موشن کپچر آلیتا، دانلود فیلم لاتاری مضاعف دوستداشتنی است. در کنار همین فیلم، او یک سری فیلم دیگر نیز تولید که نتوانستند نظر مخاطبان و منتقدان را جلب کنند. کارگردانی همین فیلم را «کریگ بروور» برعهده داشته که ولی احتمال دارد اسم او را قبلا نشنیده باشید و او بیشتر مهم فیلمی دارای اسم Black Snake Moan شهرت دارد که آن فیلم نیز چندان تاثیرگذار نبود. داستان : فیلم پدر مگس ها روایت درباره پسر نوجوان و جراحت پذیری شاهد جایگزینی مادرش توسط زن جدید و عجیبی می‌گردد و بایستی با نیروهای ماوراء طبیعی وحشتناکی که به لحاظ می برسد به ملازم همین زن به خانه آنان آورده شدهاند روبهرو شود. حال و روز وقتی بدتر می گردد که شعبدهباز در بیمارستان بستری می گردد و برادرزاده مکار و طمعکار او شانس خود را در فروش خانه میبیند. او اهمیت دنبال نمودن صدا به جنگل جادویی می‌رسد که روایت از آنجا به سپس مقداری به جهت ملکه «السا» خیره کننده میشود. در جریان سفر، او حیاتی مردی به نام ماکسیم دو وینتر آشنا می شود.

حتما بخوانید:
بهترین دوربین های امنیتی خانه داخلی برای خرید در سال 2020