داوری گفت: پس از اینکه مشکلی که پیش آمده بود حل شد، توقف این کار هم رفع شد و کار را دوباره شروع کردیم. مشار- مهمترین کارهای اساسی ما امروزدراین مملکت یکی مسئله دادگستری است بخصوص جناب آقای نخست وزیر هم به این کارتوجه کردهاند و توجه ایشان دراین موضوع ازنظرتوجه عامه مردم بودهاست و فعلاهم مشغول هستند و اقداماتی میکنند که یک وزارتخانه خیلی مهمی یک وزارت خانه خیلی مقتدری که باپاکی نظرومنتهای دقت در امورقضایی تشکیل بشودوعامه مردم ازنعمت عدل و دادبهره مند شوند مسئله واقعه سی ام تیرالبته یک حادثه خطرناکی بوددراین مملکت برعلیه منافع ملت و مملکت داشت جریان پیدامیکردوملت با استعدادایران یعنی مردم رشیدوشجاع تهران از این واقعه بامنتهای فداکاری جلوگیری کردند و کردند آنچه را که دیدید که موردتحسین و تمجید نه تنهامردم ایران بلکه ممالک دیگرهم واقع گردیدالبته آنهاییکه فداکاری کردند فداکاریشان برای مملکت و نجات ایران بودآنهانظرشان بالاترازاین بود که بخواهند دراین امربرای منافع خصوصی و شخصی خودشان اقدام کرده باشند کسیکه جان خودش را تسلیم کرده البته معلوم است که یک نظربلندی داردمردم درآن زمان این اقدام را کردند و موفق هم شدند و آن نقشه هاوتدابیری هم که درپس پرده هاریخته شده بودتمام درنوردیده شدوازبین رفت بعد از آنهم مجلس شورای ملی که جمعی ازنمایندگان آنهانمایندگانی که درنهضت ملی بودند آنهاهم درموقع خودش اقدامات خیلی جدی کردند ازجمله خودبنده که درآنروز نمایندگان شاهدند که منتهای تلاش را کردم و خوشبختانه به نتیجه هم رسیدولی تمام این کاررابرای این کردیم که مملکت نجات پیداکند و ما بکارهای بزرگتری موفق شدیم آقای وزیرامور خارجه جناب اقای دکتر حسین فاطمی الان دراین مجلس بیاناتی کردند و تمام ملت و مملکت را به اتحاددعوت کردند و گفتند تنهابا اتحادواتفاق بین ملت ایران است که میتوان دراین مبارزههای بزرگ توفیق حاصل نمود(بعضی از نمایندگان – آقاقدری بلندتربفرمایید) عرض کردم جناب آقای دکتر فاطمی الان درمجلس شورای ملی شرط موفقیت را دراین مبارزههای مهمی که باخارج داریم اتفاق و اتحادمعنوی ملت ایران قراردادند اگر این مطلب اساسی است ما بایستی بیشتربرای این کارکوشش کنیم و نبایدکاری کنیم که بعضی ازخاطرهارنجیده بشودبدون جهت و سبب (شمس قنات آبادی – جناب آقای مشاراینها اگر وجودشان ازبین نروداتفاق و اتحادملت ایران میسرنیست اینها اخلال و کار شکنی میکنند) وزارت دادگستری ما یک وزارتخانه ایی است که میتواند کارهای خودش را باکمال خوبی انجام بدهد (یکنفرازنمایندگان – تکذیب میکنم) اگر محاکم حاضرماتصمیماتی بگیرند و اشخاص را محکوم بکنند و مجازات بدهند برای خیانت و جنایتی که کردهاند هیچکس آزردگی پیدانمیکند برای اینکه یک محکمهای است که همیشه بود و همیشه باکمال بیغرضی کارمیکند و بموقع کارخودش را میکند و وظیفه خودش را انجام میدهدامابعکس یک محکمه جدیدباین ترتیبی که آقایان پیشنهادکردهاند مثل این است که مجلس شورای ملی خدانخواسته بخواهددرباره اشخاص نظری غیرازآنچه که معمول و مرسوم دادگستری است اعمال کنند و این مطلب طبیعتا اسباب کدورت خاطر بعضیهامیشوداقدام باموربایدیک ضرورت و مقتضیاتی داشته باشدبدون جهت و سبب ادم دنبال یک کارغیرعادی برود چه معنایی دارددادگستری هست آقایان هستند.

سوالات استخدامی حقوق آیا کار گروهی انجام می دهید؟ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده، فرزندان آزادگان از کار افتاده کلی با ارائه نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت سنی(سنوات ارفاقی ۵ ساله) بهره مند خواهد شد. این دسته از داوطلبین تا قبل از باز شدن درگاه استخدام می توانند به امور اداری سازمان آتش نشانی نامه خود را ارائه نمایند. منابع آزمون “استخدام بانک صادرات” بانک صادرات به استثنای سال 98 از جمله بانکهایی در کشور محسوب میشود که در سالهای اخیر اقدام به استخدام نیروی مورد نیاز خود از طریق آزمون استخدامی کرده است، حتما اطلاع دارید استخدام و پذیرش متقاضیان واجد شرایط برای استخدام در بانکها از طریق آزمونهای استخدامی و مصاحبه حضوری انجام میشود. در ردیف ۲۱ ، داوطلب باید وضعیت بومی بودن خود را در این بند تکمیل نماید.

سوالات استخدامی بانک
وی ادامه داد: این انتشار با چند روز تاخیر مواجه شده و امیدواریم در هفته آینده این فرم را از طریق سایت و روزنامه ها منتشر کنیم. وی گفت: در این مرحله ۱۰۰ نفر مرد و ۱۶ نفر زن جذب خواهند شد که البته این فرایند در آینده هم ادامه دار خواهد بود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه اطلاعیه استخدام نیروهای آتش نشانی از فردا -روز شنبه- روی سایت این سازمان قرار میگیرد، گفت: در این مرحله برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۶ زن و مرد آتش نشان استخدام میشوند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران چرایی تاخیر در انتشار فرم های استخدامی آتش نشانی را اعلام کرد. مهدی داوری در گفت و گو با ایسنا درخصوص چرایی عدم انتشار فرم های استخدامی آتش نشانی برغم اعلام قبلی ، اظهار کرد: این تاخیر به علت وجود مشکل فنی در سایت بود.

سوالات استخدامی ثبت اسناد 99 مهدی داوری در گفت و گو با ایسنا، در خصوص شرایط آتش نشانانی که در آزمون استخدامی ۹۸ پذیرفته شده بودند گفت: افرادی که در دوره گذشته که در آزمون استخدامی سال ۹۸ شرکت کرده بودند در حال گذراندن دوره آموزشی هستند. وی در خصوص زمانی که برای برگزاری آزمون دوره جدید سال ۹۹ در نظر گرفته شده است اظهار کرد: برنامه ریزی کردیم که در اسفند سال جاری آزمون استخدامی را برگزار کنیم، تلاش می کنیم که تا حداکثر پایان اردیبهشت یا نهایتا خرداد ماه اسامی نهایی را اعلام کنیم. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: برنامه ریزی کردیم که در اسفند سال جاری آزمون استخدامی جدید را برگزار کنیم، تلاش میکنیم که حداکثر تا پایان اردیبهشت یا نهایتا خرداد ماه اسامی نهایی را اعلام کنیم. نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون مشاغل آتشنشانی شهرداریهای سراسر کشور در استانهای آذربایجان غربی و خراسان رضوی که مرحله آزمون عملی را به پایان رسانده و نتایج آن نهایی شده است، برای سیر سایر مراحل سوالات استخدامی فوریت های پزشکی استخدامی اعلام میگردد.

سوالات استخدامی گزارش نویسی داوطلبان گـرامی، با عنــایت به برگزاری آزمون استـخدامی مشــاغل آتشنشـانی شهرداریهای سـراسـر کشـور و پس اعلام نتایج نهــایی این آزمـون در استانهای مختلف، جهت تکمیل فرآیند آزمون، مرحله تکمیلظرفیت آغاز گـردید. پس از آزمون ششم باید تسلط نسبی برای پاسخگویی به سوالات بدست آورده باشید. وی افزود: پس از آن که وضعیت این افراد مشخص شود در گروه ۵۰ نفره وارد سیستم آموزشی خواهند شد و ۴۵ روز پس از آن ۵۰ نفر بعد وارد خواهند شد. وی ادامه داد: اتفاقی افتاد که چند نفر از داوطلبان شکایتی انجام دادند که تا مراحل بررسی آن در مراجع قضایی پیگیری شد مراحل ورود پذیرفته شدگان متوقف شده بود. زارع خاطر نشان کرد: پلیس راه نیازمند ۱۰ نفر نیرو است و به صورت کارمند استخدام می شوند. توضیح دهید که یک کارمند مشکل ساز را چگونه کنترل کرده اید؟ داوری اظهار کرد: متاسفانه در آخرین مراحل با یک مشکل فنی برخورد کردیم.

ایندکسر