نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

فرصتی را فراهم کنید تا کودک حساس همسالان خود بازی کند وشما تنها بررسی داشته باشید. فرصتی برای سرود و رقص فراهم کنید. در زمان کنونی، خانوادهها دیگر نمیتوانند برخلاف گذشته، اساسی بدور نمودن فرزند خویش از محیط نامطلوب، و محدود کردن دامنه ارتباطیِ او، به جهت او مصونیت ایجاد کنند. اما اعتنا به عقاید او به معنی قبول کردن آن نیست. درباره دورانی که او کوچکتر بود سخن نمایید و از او سوال کنید چه چیزهایی به یاد می آورد. برای مثال درصورتیکه کودکی هنگام بازی با عروسک خود پرخاش می کند یا در کارایی است تا فقط صحبت خود را به کرسی بنشاند، پدر و مادر بایستی به این مورد قضیه توجه بیشتری داشته باشند و عملکرد نمایند با به کار گیری از یک نمایش یا روایت یا از روش بازخورد کلیدی او، این مورد را به او یاد‌آوری دهند و کمک نمایند تا نوباوه رفتارش را تصحیح کند. جدای از اینها، نظریات فراوانی وجود داراست که معتقدند رسانهها کلیدی اکران خشونت به کودک، باعث شکلدهی خشونت واقعی در او میشوند و او را مستعد خشونت میکنند، و در مقابل، نظریاتی نیز میباشند که معتقدند اگر بچه از پیش، به مشکلات شخصیتی و عاطفی در گیر باشد، تعادل روانی نداشته باشد و به عبارتی، زمینه بروز خشونت را داشته باشد، کلیدی احتمال بیشتری به تماشای خشونتهای رسانهای خواهد جلوس کرد و صحنههای خشونت را به خاطر خواهد سپرد. این موضوع نیاز واقعی به تشخیص و تصحیح دارد. چگونگی برخورد و واکنش به بازی کودکان از طرف والدین در آن ها احساسات مختلفی را نقش کودکی مژگان در سریال کودک مهندس ساخت می کند. والدین از محدود نمودن کودکانشان ضمن بازی نمودن غربت نمایند و در بازی او دخالت نکنند، صرفا به عنوان یک همپا در کنار او باشند. والدین می توانند اصلی انجام اقداماتی لحظات بازی کردن کودکانشان را مسرت بخش تر سازند. والدین ضمن تعیین بازی به جهت کودکشان به سن، جنسیت و بضاعت و توان های فرزند خویش توجه کنند، انتخاب وسایل بازی بایستی متناسب اهمیت پرورش جسمی و فرضی طفل باشد. زمانی را برای تعامل حساس دوستانش و همسالانش اختصاص دهید. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه بازیگر نقش کودکی چکاوک لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
لیست جدید pbn ها