باید معین نمایید که قرار هست چند فشار را در دست گرفتن کنید. اما کارایی سوئیچ فشار دیفرانسیل یه خرده مختلف است. زمانی که فشار به حداکثر رسید، شفت یا این که پیستون به سوئیچ رسیده و کنتاکت را وصل می کند. در درمقابل به عنوان مثال، در شرایطی‌که فشار حداکثری یا cut-off پمپ آب بر روی 4 توشه تهیه و تنظیم شده باشد، چنانچه فشار پمپ آب از این برهه زمانی بالاتر برود، کنتاکت های پرشر سوئیچ پمپ آب قطع اتصال می نمایند تا حیاتی خاموش نمودن پمپ از ارتقا فشار سیستم دوری شود. و آن گاه دوباره مادربرد، مدار پرشر را محاسبه می‌نماید تا حساس پر‌نور شدن تمام حرفه و اینجا مکش به وسیله حرفه از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ اشنایدر هوا بستهشده باشد. این قطعه قبل از این که مادربرد دستگاه رشته را واضح کند چک کردن میگردد تا تماما باز باشد و در صورت بسته بودن در همین مرحله کار متوقفشده و دستگاه ارور دیتا و خاموش خواهد شد ولی در صورت گشوده بودن مدار پرشر سوییچ هوا موفقیت امر واضح شدن رشته را صادر می نماید و سپس از روشن شدن فن برد مجدد مدار را کنترل میکند. قبل از اینکه پیروزی فن را پر‌نور کند، رد در اختیار گرفتن می‌نماید مدار پرشر دکمه هوا گشوده باشد. قبل از این‌که پیروزی فن را پر‌نور کند، برد در اختیار گرفتن می‌نماید که آیا مدار سوئیچ هوا باز میباشد یا این که خیر؟ اعتنا داشته باشید که گفتیم قبل از واضح شدن حرفه مدار سوئیچ هوا بایستی باز باشد و پس از روشن شدن فن مدار پرشر سوییچ فن می بایست بسته باشد. ۰.۵ بار مانند یک کلید گشوده فعالیت می کند. که بایستی باز باشد. که جهت ایجاد ایمنی خوبتر هست از دودکش دو جداره استعمال شود. هرگاه که فن خاموش شد دو سیم را از نیز جدا میکنیم. همین دستگاه در سیستمهایی که حساس فشار کار می‌کنند و نیاز به واضح و خاموش در رنج مشخصی از فشار دارند، استفاده میشود. از همین سوئیچ برای در اختیار گرفتن شارژ داخل سلول باتری استعمال میشود. خصوصیت ها و قابلیت های ظریف بستگی به گونه سوئیچ فشار دارد. همچنین این پرشر سوییچ ها در پمپ های اب و خطوط آب رسانی و… در اکنون حاضر به جهت اکثر محیط ها در تنوع گسترده ای پرشر سوئیچ ساخته و در لحاظ گرفته شده است. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم پرشر سوئیچ مایعات بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر