در کل ساختمان از پریز ارت دار به کار گیری شود . به جهت اتصال به همین منابع برق نیز باید از کلید و پریزهای متناسب دارای آن به کار گیری کرد. خروجی ارت به جهت محافظت از برق گرفتگی در این سوییچ قرار گرفته که از مزایای همین جنس به شمار می رود. سیم کشی دکمه تبدیل: در همین شرایط باید سیم فاز به مشترک سوییچ تبدیل رسانده شود و هر یک از خروجی های آن را به لامپی جداگانه متصل گردد. در مكان های مرطوب (پاركينگ، حياط، دستشویی، تراس، پشت بام، پاسيو و …) از پريز ارت دار و درب دار به کار گیری شود. معمولا در اسپلیت ها بایستی خط تغذیه الکتریسیته را به کندانسور متصل نمود. از تغذیه چراغها از خط پریز و بالعکس خودداري گردد. تغذیه الکتریسیته ترموستات، درج شود. بهطورکلی پریزهای برق وظیفه رابطه دستگاههای برقی حیاتی الکتریسیته ساختمانها را دارند. این جور از کلیدها در رویه پله و پارکینگ به کارگیری می شوند و این امکان را دارا هستند که به یک رله (تایمر) متصل شوند. همچنین کلید و پریزهای صعنتی سیاری وجود دارا هستند که برای اتصال به مرجع برق، نیاز ندارند تا روی دیوار کارگزاشتن شوند. مهمترین نکته در ساختمان هاي داراي اسپلیت، محاسبه و تامین دیماند گزینه نیاز هست . یک عدد دیگر از مزایای استفاده، تامین ایمنی شما و کودکتان می باشد. مراد شده باشد و مرجع تامین انرژي آن معلوم باشد. اضطراری میباشد براي درب ورودي هر آپارتمان یک زنگ خبرها مراد گردد . تلفن همراه آیفون و پنل پشت درب ورودي در محل هاي مطلوب جانمایی کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام شود . پریز برقی جهت آیفون هاي تصویري در جائیکه موبایل آیفون کارگزاشتن می شود در نظر گرفته شود. جهت پکیج خوبتر است یک فیدر مجزا 10 آمپر در لحاظ گرفته شود. یک بار 16 آمپر روي نهایی پریز در خط مربوطه، در لحاظ گرفته و افت آن را بدست می آوریم. حداکثر افت ولتاژ مجاز در خطوط روشنایی برابر 3% از تابلو کنتور تا انتهاي خط روشنایی هست . در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد کلید و پریز جور لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر