وجود آلودگی ها و کربن موجب تشکیل رسوب در شیارهای پیستون می شود، در نتیجه سبب به چسبندگی و قفل شدن رینگ می گردد. در همین سیستم، چهار میله به شاسی و بدنه ماشین وصل می شود که محورها و وزن ماشین را در اختیار گرفتن میکنند. همین سیستم مدتاست که به استدلال کارایی ضعیف در خودروها به کارگیری نمیشود. در این گونه سیستم تعلیق اتومبیل ۱ پردازنده مرکزی وجود داراست که اساسی ۱ سیلندر حاوی روغن است. فشار و میزان این روغن نشاندهنده سختی سیستم تعلیق اتومبیل میباشد که یک سوپاپ الکتریکی آن را تنظیم میکند. مهمترین و متداولترین نماد خرابی بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور می باشد که در این موقعیت دود آبی از اگزوز خارج می شود و روغن موتور در فواصل وقتی کوتاه ناچیز می کند. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک خیس عمل می کند.اما افزایش ضخامت کف پیستون باعث ارتقا وزن آن می شود.همچنین درصورتیکه کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های ادغام هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از طریق اگزوز در محفظه پخش می شود.در عاقبت بازده موتور کمتر و دود آن ارتقاء می یابد. آلتی در موتور خودرو و اتومبیلهای دیگر به شکل گلوله که به محض انفجار گاز در سیلندر به حرکت میآید و بهوسیلۀ آلت دیگر که به دستۀ پیستون یا این که شاتون موسوم هست حرکت را به میللنگ انتقال میدهد. شاتون این موتور از وسط نصف شده می باشد و علت آن لقی بیش از ترازو شاتون و بغل یاتاقانی سر پهناور شانون بوده میباشد . همین پیستون هم مثل پیستون سدیمی هست . یک کمپرسور هوا به جهت تهیه همین باد و پمپاژ مجدد آن در حیث گرفته شده است. در اين حالت كه رينگ داراي پلة خارجي می باشد ، پلة خارجي بايد به سمت پايين بوده تا مثل رينگ گونه c کار كرده و اين مدل رينگ نيز در دومين جارينگي ، رينگ هاي كمپرسي آیتم به کارگیری مي گيرد . در این سیستم یک پردازنده مرکزی به جهت تهیه و تنظیم شدن جریان مغناطیسی به فعالیت گرفته شده است. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از piston 85 kx ، شما ممکن است می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر