این اتفاق ناشی از کارایی ضعیف سیستم پشتیبان می باشد چرا که در این جور اماکن صد رد صد سیستم پشتیبانی جهت نگهداری روشنایی و تامین انرژی به برهان حساسیت کار پیش بینی شده است ولی چرا این سیستم ها در لحظات اهمیت گاهی فعالیت نمی کنند؟ وقتی برق شهر در وضعیت عادی کار میکند، اینورتر در جهت عکس فعالیت کرده و باتری را شارژ میکند. حیاتی استفاده از این مدار ، سیستم شارژ و دشارژ دقیقا در اختیار گرفتن شده و ارتقاء قدمت باتری تضمین می گردد. یو پی اس آنلاین به طور سری اهمیت بار قرار می گیرد، بدین ترتیب هیچ زمانه انتقالی بین حالت نرمال و پیشتیبانی وجود ندارد و این اهمیت ترین مزیت یو پی اس آنلاین است. همان طور که در تصویر نیز مشخص است، در یو پی اس آماده به کار، سوئیچ انتقال در شرایط گزینش تهیه و تنظیم شده است. مهم دنبال نمودن ما در نتورک های اجتماعی ما را در ارئه مقالات بخش اعظم امداد کنید. عملکرد دوم یکسو کننده دلتا (Delta Converter) در دست گرفتن کردن جریان ورودی به خواسته تهیه کردن شارژ کردن باتری های سیستم میباشد. کابل منفی را به قطب منفی باتری و کابل مثبت را به قطب مثبت باتری متصل کنید تا در نهایت اصلی اتصال به برق، جریان الکتریسیته به صحت در باتری سوق‌دهی شده و باتری دستگاه یو پی اس شما شارژ شود. توپولوژی جدید line-interactive سری-موازی پایین تیتر یو پی اس مبدل دلتا (delta-conversion) می تواند به طور همزمان ضریب توان واحد و تهیه و تنظیم ولتاژ خروجی را که در مدل های متداول line-interactive امکان پذیر وجود ندارد مهیا نماید. طراحی یو پی اس خط تعاملی غالبا اهمیت یک AVR تصحیح ضربه یا مبدل می باشد که در مواقع گزینه نیاز، ولتاژ را با تنظیم ترانسفورماتور در جریان محل ورود که ولتاژ متمایز دارد، تنظیم می کند. از آنجا که مرجع ذخیره انرژی دستگاه یو پی اس مربوط به باتری آن است، پس شارژ دستگاه یو پی اس در واقع شارژ باتری یو پی اس است. وقتی که دستگاه به طور مستقیم به برق شهر متصل است، باتری یو پی اس به وسیله برق شهر شارژ می شود تا هنگامی که به یوپی اس نیاز شد توان ضروری برای خط مش اندازی دستگاه را داشته باشد. باتری خودرو و باتری یو پی اس تفاوت هایی حساس نیز دارند و نباید آن ها را حیاتی یکدیگر غلط گرفت و به طور کلی تکنولوژی ساخت هر کدام دارای دیگری تفاوت دارد. به جهت شارژ باتری یو پی اس باید پیش از هر چیزی، کارداران پیش از شارژ را بررسی کنید و مطمئن گردید که امنیت به طور تام برقرار شده. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد یو اس پی وای فای رسیور بدست آورید به سایت یو پی اس پایا سیستم ما مراجعه کنید.

ایندکسر