Monthly Archives می 2021

تفاوت میلگرد کلاف و ساده

ساختار میلگرد کلاف به شکل یک کلاف در هم پیچیده بوده و در سازه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه میلگردها در اندازه و اشکال مختلفی در بازار موجود هستند. در ادامه این مطلب از ساختمانچی با ما همراه باشید تا با نکات تکمیلی در این زمینه بیش تر آشنا شوید.

لازم به ذکر است که یکی از بهترین تولید و توزیع فولاد نسیم پایدار است

جنس مورد استفاده

وایر رود کم کربن:

این نوع مفتول دارای درصد کربن پایین است و به همین سبب دارای قابلیت کشش پذیری بالایی است...

Read More