[ad_1]

اولین دودل Google Doodle در ماه دسامبر مربوط به تزئینات است.

گوگل

در حالی که برخی افراد به محض پاک شدن بشقاب ها در روز شکرگذاری تزئینات خود را برای تعطیلات آغاز کردند – یا حتی وقتی هالووین تمام شد – گوگل از اول دسامبر تزئین اتاق های دیجیتال را با یک Google Doodle با موضوع تعطیلات آغاز کرد.

در دودل ، یک پرنده زرد کوچک از طریق گوگل پرواز می کند ، چراغ های رنگی را قبل از فرود روی “G.” از میان حروف عبور می دهد. پرنده به اطراف نگاه می کند ، به نظر می رسد خاموش بودن چراغ ها را صدا می کند ، چراغ می زند و چراغ ها را روشن می کند. خیلی شیرین است

احتمالاً انتظار می رود با ادامه ماه دسامبر و شاید برخی جشن ها از دور برای سلامتی و ایمنی ، جشن های Google Doodles را بیشتر ببینید کووید -19. برای دودل دودل، گوگل بر فاصله گذاری اجتماعی تأکید کرد.

[ad_2]

منبع: shargh-khabar.ir

ایندکسر