[ad_1]

ThanksKilling 2 واقعی وجود ندارد ، اما این فیلم به عنوان دنباله کار می کند. نه اینکه به فیلم دیگری در مورد بوقلمون روان پریش نیاز داشته باشیم که با یک قتل ادامه یابد ، فقط احساس شکرگذاری نخواهیم کرد تا زمانی که ببینیم این پرنده ناپاک همه را در فیلم آزرده است. این فیلم حتی از خونریزی بیشتر و حتی عروسک های بیشتر حتی از فیلم ThanksKilling اصلی بزرگتر است.

در Amazon Prime Video موجود است.

تریلر را تماشا کنید.

مقاله را بخوان

[ad_2]

منبع: shargh-khabar.ir

ایندکسر